skip to Main Content

Izrada reklamnih panoa

S odgovarajućim sidrenim vijcima postavljenim u betonski temelj, mogu se zamisliti panoi i totemi raznih veličina i oblika (ravni, ovalni i sl.), s potpunom ili djelomičnom rasvjetom.

Stražnja strana reklamnog panoa izrađena je od pleksiglasa, panaflexa, eloksiranog ili plastificiranog metala, s mogućnošću mjestimičnog rezanja za logotipe i reklamne tekstove.

Prednja strana panoa je oslikana translucentnom folijom, digitalnim tiskom, a postavlja se i unutarnja ili vanjska rasvjeta fluo cijevima ili LED diodama.

Želite novu reklamu?
Kontaktirajte nas

Back To Top